Nebudem slúžiť

Non serviem – nebudem slúžiť!
Výzva archanjelskej vzbury – metajúca sa ako echo medzi úskaliami historickej cesty ľudstva! Milovať nedokážem a slúžiť nebudem.
Áno, v tom je základný problém. V neschopnosti milovať. Pocit, že slúži, má iba ten, kto nemiluje. Pocit poníženia, že „musí“ niekomu prejavovať pozornosť. Kto však skutočne miluje, vie, že môcť slúžiť tomu, koho milujeme, je najvyššia slasť. Je tragické, ak pocítime, že začíname sebaobetovanie prežívať ako ponižujúce a nedôstojné postavenie. Ak si začíname uvedomovať, že slúžime, začíname nenávidieť.

V tom je ťarcha hriechu pýchy. Zablokuje nám schopnosť nadväzovať ľudské – priateľské kontakty. Zakriví nám optiku nazerania na svet. Cez jej šošovku vidíme veľkými iba seba samých, iba seba vidíme hodnými lásky. A ublížiť akýmkoľvek spôsobom tým druhým, „nepatrným“ nepovažujeme za previnenie, nezaťažujú nám svedomie. Nemali nám vkročiť do cesty!
Nebudem slúžiť! Lenže nemáme veľký výber – človek vlastne slúži vždy. Ak odmietneme slúžiť Bohu, slúžime veciam, o ktorých sa domnievame, že slúžia nám. Stávame sa závislí na chimére nezávislosti.

V skutočnosti človeku stačí málo. O to menej vôkol, o čo viac má v sebe. Viac lásky. Môžeme prestať slúžiť tak, že začneme milovať. Nebudeme pociťovať poníženie, ale nadšenie. Čo iné budú naše činy, než úsilie pomáhať tomu, koho milujeme? Veď kto má pred očami milovanú bytosť, prekypuje aktivitou, šľachetnosťou a odvahou, nemysliac na svoje vlastné ja. Je naplnený šťastím z jej pozorovania a vedomia, že naše činy prijíma ako dar, ktorý ju teší.
Náš svet už začína zívať presýtenosťou všetkým, okrem lásky, okrem schopnosti sebaobetovania. Cítime to. Chýba nám to. Či nehasli všetky hviezdy šoubiznisu v stálicovom slnku matky Terezy z Kalkaty? Kto väčšmi vo svete slúžil ako ona? Aspoň tak sme to vnímali našimi očami. A zároveň, kto bol v tomto svete príťažlivosti hmoty najslobodnejší? Tak to vnímala ona svojím milujúcim srdcom. Kto bol v konečnom dôsledku najšťastnejší?

A jej odkaz? „Nebudem slúžiť – budem milovať!“ A ako milovať? V tejto otázke nám radí Maeterlinck: „Milujme vždy z najvyššieho bodu, aký môžeme dosiahnuť. Nemilujme z ľútosti, keď môžeme milovať z lásky. Neodpúšťajme z dobroty, keď môžeme odpúšťať zo spravodlivosti. Neučme úteche, keď môžeme učiť úcte!“

Áno, naučme sa byť slobodní, naučme sa pozorne a bez oddychu zlepšovať kvalitu lásky, ktorú dávame ľuďom. Láska je reč, ktorej porozumie aj nepriateľ.

Eva Fordinálová