Vážení poslanci

Tak ako každý mesiac, dovoľujeme si Vás osloviť s otázkami občanov.
Tentokrát sa budú dotýkať situácie parkovania pri nemocnici a v meste Skalica všeobecne.

OTÁZKA Č. 1
Myslíte si, že z dlhodobého  hľadiska je v Skalici parkovaniu venovaná dostatočná pozornosť?
ODPOVEĎ: ÁNO / NIE / NEVIEM

OTÁZKA Č. 2
Myslíte si, že poslanci by mali byť informovaní o zásadných zmenách parkovania na území mesta?
ÁNO / NIE / NEVIEM

OTÁZKA Č. 3
Boli ste vopred informovaní o pripravovanej zmene organizácie parkovania v areáli nemocnice?

ÁNO-DOSTATOČNE / ÁNO-NEDOSTATOČNE / NIE
Poprosíme Vás o spoluprácu  i tým, že nám zašlete odpovede na vyššie  položené otázky,  vaše názory a  informácie.  Z vašich názorov budeme vychádzať v našom článku k tejto problematike.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

BARÁT Ľudovít
0
BARTOŠ Peter
0
ČUNDERLÍK Juraj
0
CHOVANEC Stanislav
 
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
ÁNO / ÁNO / NIE
KOŠÍK Ľudovít
ÁNO / ÁNO / NIE
KOŠÍK Peter
0
KRIVSKÝ Dušan
?
OZÁBALOVÁ Anna
NIE / ÁNO / NIE
PAGÁČ Peter
NIE / ÁNO / NIE
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO / ÁNO / NIE
ROMAN Milan
ÁNO / ÁNO / NIE
SRHOLEC Michal
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0
ŠPAČEK Roman
0
ŠTEFANEC František
0
TISOŇ Lukáš
0
TÓTH Alexander
0
VIDOVIČ Daniel
NIE / ÁNO / ÁNO DOSTATOČNE

 

 

Ing. Stanislav Chovanec

Po každom človeku ostanú spomienky. Žije ďalej v tom,
čo denne stretávame, okolo čoho chodíme a čo ovplyvnilo budúcnosť mnohých ľudí.
Ing. Stanislav Chovanec bol dlhoročným poslancom Trnavského samosprávneho kraja
a poslancom Mestského zastupiteľstva v Skalici. Dvanásť rokov stál v čele Skalice a stal sa súčasťou jej histórie.