Obyčajná spomienka na Antona Srholca

Foto: Milan Kubis

V  záhlaví Skalického Obzoru je myšlienka Antona Srholca Vítajme rozdielnosť medzi ľuďmi. Aj sa pohádajme, ale s  láskou a  nedajme priestor nenávisti.

Vybrali sme si ju pre jej jasný obsah a  odkaz, ktoré presne pomenúvajú náš postoj a  úlohu v  tomto meste. Život a dielo Antona Srholca sú však bohato popretkávané myšlienkami, ktoré je možné zoradiť popri našej ceste ako smerovacie tabule. Dokážeme v  nich nachádzať rady alebo aspoň návody, ako je možné pozerať na svet a  ľudí. Sám svojím životom neustále dokazoval, že všetky skutočne fungujú. Anton Srholec bol velikánom a najväčšou morálnou autoritou Skalice našej doby. Domáci ho volali Tonek, inde s úctou Don Antonio…

Dňa 12.  1.  2018 sa v  Skalici konala spomienka na veľkého rodáka pri príležitosti druhého výročia jeho úmrtia. V  kostole Milosrdných bratov bola odslúžená omša a  odtiaľ sa účastníci presunuli na cintorín k hrobu. Tu popri tichej spomienke odzneli i slávnostné príhovory. Dva dátumy, narodenia a úmrtia, sú výročiami, ktoré každý rok vyvolávajú spomienky už svojou prítomnosťou. Práve Anton Srholec však bol človek pre bežné dni, každodennú pomoc, pre neho neoddeliteľnú od jeho viery. Jeho výnimočnosť bola a  naveky bude v  jeho skutkoch „obyčajného“ človeka, ktorým podľa neho predovšetkým bol.

A  ako taký je tým najlepším príkladom a  dôkazom, že i my, ostatní „obyčajní“, máme rovnaké možnosti a  silu zlepšovať svet. Každý deň, bez ohľadu na dátum, a teda aj na výročia.