Otázky okolo budúcej multifunkčnej haly

Po niekoľkých rokoch ticha vyniesol možno práve volebný rok na hladinu tému multifunkčnej športovej haly. Tá hladina však ostáva nepokojná vlnami otázok. Tie sa hlasovaním mestského zastupiteľstva dvihli, no nikto ich neutíšil uspokojivými odpoveďami. Najzásadnejšie z  týchto otázok sme predložili v liste a rubrike Vážení poslanci!, ktorú nájdete na strane 15. Podstatu a problém týchto otázok sa pokúsime v  stručnosti predložiť v nasledujúcom článku.

POTREBUJEME VLASTNE ŠPORTOVÚ HALU?

Toto je jediná otázka, pri ktorej sa pravdepodobne zhodne väčšina obyvateľov mesta –  potrebujeme. Predovšetkým ak (ako sa píše v  dôvodovej správe k  návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva) je táto hala navrhovaná „tak, aby mohla slúžiť všetkým športovým odvetviam, ktoré potrebujú športovisko v krytej hale, alebo aj mnohým ďalším športom v  zimnom období a v prípade nepriaznivého počasia“.

To je súčasne novým pohľadom tohto projektu oproti predošlému zámeru z  predchádzajúceho volebného obdobia, ktorý rátal s hracou plochou len pre hokej.

KTOŽE NÁM JU POSTAVÍ?

Spomínaný predchádzajúci projekt vyšumel na nedostatku financií, a tak hľadanie a nájdenie investora považujeme za rozumnú aktivitu a  riešenie – halu v hodnote 3,3 mil. eur by mala postaviť spoločnosť Hant. Mesto do spoločného projektu vloží pozemok za symbolický nájom 1 euro/rok. Keď sme pri číslach, tak prevádzkové náklady sú vyčíslené na 80.000 eur mesačne! Tu sa začína ten rad otázok. Pri prezentovaní problematiky rozpočtu mesta sme pre jednoduchšie pochopenie použili prímer s  rozpočtom domácnosti. Keďže v prípade športovej haly je situácia ešte neprehľadnejšia, dovolíme si použiť rovnakú pomôcku.

PREDSTAVTE SI…

Tak teda, predstavte si: naša rodina má pozemok, na ktorom by pre svoje rekreačné účely, relax a  športové vyžitie chcela postaviť chatu. Na tú však naša rodina nemá peniaze. Mohli by sme si zobrať hypotéku, ale na jej splácanie nemáme v  rozpočte rezervu. Prenajímať si cudzie chaty už nechceme a súčasne vieme, že všetci ju k svojmu životu potrebujeme – deti bazén na kúpanie, rodičia tenisový kurt, starí rodičia záhradu…

V tej chvíli sa objaví niekto – investor – s ponukou, že on nám tú chatu postaví zo svojho. Bude ale jeho majetkom. My ju budeme za istých podmienok užívať, a pritom pozemok bude naďalej náš. Na prvý pohľad je všetko krásne a  bezbolestne vyriešené, no je skutočne jasné, čo všetko to do budúcnosti prináša?

• Koľko budeme platiť investorovi ako nájom?

Keďže nám investor chatu postaví za svoje, pravdepodobne nás ju nenechá užívať zdarma. Okrem toho určite ráta s návratnosťou investície za istý čas. Nebude to teda len iná forma úveru, ktorý sme si inak nemohli dovoliť?

• Ako budú kryté prevádzkové náklady?

Samozrejme, treba peniaze na bežnú prevádzku a údržbu (elektrina, plyn a iné). Kto ich bude platiť? Investor ako majiteľ chaty, či my ako jej užívateľ? Ak my – čo ak sú vyššie, ako si môžeme dovoliť? Predstavte si, že priatelia sa ponúkli, že ak by mohli chatu využívať, keď tam nebudeme, tak by na jej prevádzku prispievali. Vykrylo by to 80 %. Budú mať však záujem aj budúci rok a ďalej? Nemôžeme ich predsa k tomu nútiť. Celé náklady ostanú na krku nám a  čo potom?

• Čo keď bude chcieť investor „našu“ chatu predať inému majiteľovi? Ostanú podmienky nášho užívania rovnaké? Budeme mať v  tomto prípade predkupné právo? (Aj keď asi na odkúpenie nebudeme mať prostriedky.)

Keby išlo o vašu chatu, iste by ste chceli poznať všetky odpovede. Z rovnakého dôvodu by sme ich mali chcieť my všetci, aj keď hovoríme o športovej hale.

PÝTAME SA ZA VÁS.

Nechajme však prirovnania a  pozrime sa priamo na projekt. Je dobre, že vieme, kto halu postaví. Ale nevieme akú. Mala by síce vyhovovať rôznym športom, ale skôr ako športovci stihli odovzdať svoje pripomienky, zastupitelia projekt schválili. I  keď, citujeme: „Je to len zámer.“ V  tom prípade je treba:

• štúdiu potrieb obyvateľstva a športových klubov – kto ju však urobí, za koľko a kto štúdiu zaplatí?

• ujasnenie podmienok, finančných a právnych vzťahov;

• projekt samotnej stavby – akú, kto, kedy, za koľko;

• plán realizácie podľa zmlúv.

Veríme, že mestské zastupiteľstvo bude občanov informovať o  ďalšom postupe. Jednoznačne sú z  nášho pohľadu všetky tieto informácie potrebné pre zodpovedné rozhodnutie o budúcnosti projektu. Za všetkých obyvateľov Skalice dúfame, že vo výsledku sa dostanú na stôl podmienky, ktoré umožnia vybudovanie multifunkčnej haly, pretože občania a športovci ju skutočne potrebujú.