Tak si myslím, že …

Tento mjesíc mi moje Tak si mislím dalo porádňe zabrat. Na jednej straňe bich popísala hromadu stran, na straňe druhej – ani jednu. Evidentňe mi rozháranosť a rozpolťenosť dnešňí dobi, aj našej společnosti vlézli porádňe pod kožu.

Cíťila sem, že je treba zaujmút jasní postoj a stále dokola visvjetlovat, ale zároveň sem si bila vjedomá teho, že nech povím cokolvjek a v jakejkolvjek dobrej vúli, enom tím prileju olej do ohňa dobi, kerá už aj tak horí docela slušním plameňem.

Aš naráz, v jeden deň sem sa cíťila jak voják, stójící na fronťe, v trmje-vrmje, nevjeďíc uš gde je neprítel a gde spolubojovník. Okolo uší mi svišťá gulki, jasňe ich počuju a iba čekám, čekám, či a kerá mňa trefí … Voják, kerí drží v ruce zbraň na svoju obranu a može začat strílat hlava-nehlava. A on enom ticho stójí … a ví, že jeďiné, co je v živoťe dúležité, je enom prežit a ket sa aj nepodarí, tak odejít v pokoji a vnúterňím ťichu. Šecko ostatné je iba pominutelná „realita“.

Tak sem zaujala postoj a rozhodla sa zbraň nezdvihnút. Rozhodla sem sa konat v tichu, s ohledoplnosťú k druhím, ale né sama proťi sebje, se zodpovjednosťú za druhích, ale v prvém raďe za sebja.

A nakonec sem sa v mojem Tak si mislím s vama „enom“ poďelila o to, jak sem túto dobu prežila já.

 

S úctú k vám šeckím
Želmíra Macháčková