Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Milí Skaličania,
dnes sa v tejto rubrike, kde kladieme vaše otázky poslancom mestského zastupiteľstva, vrátime k téme schvaľovania rozpočtu mesta na rok 2020. Po tom, čo v decembri 2019 návrh rozpočtu schválený nebol, bol 12. 2. 2020 na rokovaní MsZ predložený nový návrh. Tento bol poslancami schválený a rozpočtové provizórium skončilo. Ako hlasovali konkrétni poslanci nájdete na tejto strane pod fotografiami poslancov

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
X
BARÁT Ľudovít
zdržal sa
BUČKOVÁ Ľubica
za
HANZALÍKOVÁ Veronika
za
HERTL Adrián
za
HORŇÁK Miroslav
neprítomný
HORŇÁK Vladislav
neprítomný
CHOVANCOVÁ Katarína
neprítomná
KADLEČÍK František
za
KOJŠ Martin
za
KOŠÍK Peter
za
LIPOVSKÝ Miroslav
za
OZÁBALOVÁ Anna
za
PAGÁČ Peter
za
PÁLFFY Žigmund
za
RANGL Erik
za
REKOŠOVÁ Jana
za
ROMAN Milan
za
SKÁLA Jozef
za
ŠANTAVÝ Rudolf
za