Vážená pani primátorka, vážení poslanci

Vo svojom mene vydavateľky a šéfredaktorky Skalického Obzoru, ale aj v mene našich čitateľov a obyvateľov Skalice vám ďakujem za všetky vaše odpovede na otázky, ktoré vám kladú občania nášho mesta. Ďakujem vám za odpovede, nech sú akékoľvek.

Želmíra Macháčková

KOMUNIKÁCIA JE ZÁKLAD

Ako sme spomínali v marcovom čísle, sme za polovicou volebného obdobia a, teda, venujeme pozornosť zhrnutiu tohto obdobia z hľadiska komunikácie, pretože komunikácia medzi občanmi a zastupiteľmi je dôležitá.

Z toho dôvodu poskytujeme primátorke a poslancom priestor v tejto rubrike. Aj tu má komunikácia svoj obmedzený priestor a, samozrejme, svoje pravidlá – pre všetkých sú rovnaké.

Pripomíname, že tentokrát sme im položili dve priame otázky:
1. Prečo neodpovedáte na otázky voličov v Skalickom Obzore?
2. Považujete komunikáciu s občanmi za dôležitú a ako s Vami môžu komunikovať a klásť Vám svoje otázky?

V marcovom čísle sme uverejnili prvú časť odpovedí, dnes prinášame ostatné a ďakujeme všetkým poslancom, ktorí odpovedali.

ODPOVEDE POSLANCOV – 2. časť

Veronika Buc
86% (12 odpovedí zo 14tich)
1. Moje odpovede sú adresované všetkým čitateľom Obzoru podľa vedomostí, ktoré mám. V prípade, že sa stalo, že som na nejakú otázku neodpovedala, rada odpoveď doplním.
2. Jedným zo základných predpokladov dobrého vzťahu je práve účinná komunikácia, preto ju považujem za dôležitú v každom vzťahu, verejnom s občanmi, profesijnom aj súkromnom živote. Dobrá komunikácia je však zložitá. To, čo chcel rečník povedať, môže byť výrazne vzdialené od toho, čo bolo poslucháčom skutočne povedané a ako tomu poslucháči porozumeli. Ku komunikácii som otvorená telefonicky, osobne aj písomne. Avšak, nie vždy dokážem odpovedať na dotazy obratom. Snažím sa reagovať promptne, tzv. ASAP (hneď jak je to možné).

Ľubica Bučková
57% (8 odpovedí zo 14tich)
1. Nie je za tým nič konkrétne. Od začiatku som na otázky odpovedala v stanovenom termíne. Priznám sa, že v tejto dobe, ktorá priniesla veľa s ťažkostí a problémov a ktoré bolo treba rýchlo riešiť, som nestíhala poslať odpoveď do požadovaného termínu.
2. Komunikácia je dôležitá a potrebná vždy a všade. Ja som kontaktný človek, čiže vždy uprednostňujem osobnú kominikáciu. Zdá sa mi byť najefektívnejšia. Inak s občanmi komunikujem cez messenger alebo aj mailom.

Miroslav Horňák
64% (9 odpovedí zo 14tich)
1. Ak som na niektoré otázky neodpovedal, tak sa čitateľom ospravedlňujem. Boli však položené i také otázky na ktoré som v predpísanom rozsahu nedokázal zodpovedať. Uvítal by som voľnejšiu formu odpovedí, respektíve názorov na časopisom zvolené aktuálne témy zo života samosprávy. Čitateľom tak bude poskytnutá objektívnejšia informácia.
2. Mal by to byť základ práce každého poslanca. Komunikovať so širším okruhom občanov nie je jednoduché. V súčasnosti už nepovažujem sociálne siete za korektný komunikačný priestor. Kontakty na každého poslanca sú zverejnené na web stránke mesta. Iný komunikačný priestor ako poslanci nedostávame. Poďakovanie patrí redakcii OBZORU i za tento rozsah.

Katarína Chovancová
71% (10 odpovedí zo 14tich)
1. Snažím sa odpovedať čo najčastejšie, stáva sa ale, že otázky prichádzajúce zo Skalického Obzoru, bývajú veľakrát z mojej strany už zodpovedané alebo komunikované inou cestou.
2. Rada sa s občanmi stretnem osobne a pokiaľ to situácia nedovoľuje, komunikujem cez svoju stránku na facebooku, kde dostávam veľa správ. Ďalší spôsob, ako sa so mnou spojiť, je moja webová stránka, ktorú dávam pomaličky dohromady. Na jednom mieste budú dostupné výsledky mojej práce, niečo o mojom živote aj moje aktivity v rámci komunity.

František Kadlečík
14% (2 odpovedí zo 14tich)
1. Mám dojem, že účel snaženia redakcie dospel k tomu, deliť poslancov na dobrých, ktorí odpovedali a ktorí neodpovedali na otázky. Niekto má snahu upozorniť na poslancov, ktorí akože nekomunikujú s verejnosťou. Buďte si istý vážení skaličania, že aj keď nereagujem na otázky, mám na to svoje dôvody, stále pracujem pre Skalicu a občanov tak, ako som voličom slúbil. Nemyslím si, že je vhodný čas na polarizáciu. Práve naopak je na nás na všetkých aby sme držali spolu, dali občanom silu a nádej v lepší zajtrajšok v tejto dobe.
2. Komunikácia s občanmi je súčasť práce poslanca. Podnety riešim s občanmi priamo na ulici, uprednostňujem osobný kontakt. Je možné ma kontaktovať i telefonicky alebo na maile.

Erik Rangl
29% (4 odpovedí zo 14tich)
1. Som toho názoru, že každá otázka si vyžaduje riadnu odpoveď poslanca. V takej forme, ktorá jasne vystihuje jeho postoj ku konkrétnej veci. Odpovede áno/nie sa mi z tohto pohľadu zdajú nedostačujúce a môžu byť zavádzajúce.
2. Komunikáciu s občanmi považujem za svoju najdôležitejšiu povinnosť. Skaličania ma často kontaktujú telefonicky alebo sa zastavia v mojej kancelárii. V súčasnosti s nimi komunikujem viac elektronicky. Spojiť sa so mnou môžu prostredníctvom emailu alebo mojej osobnej stránky na facebooku.

Jozef Skála
64% (9 odpovedí zo 14tich)
1. Ak sa len trocha dá, odpovedám.
2. Áno, ak je konštruktívna.

MIERNA Anna
BARÁT Ľudovít
BUČKOVÁ Ľubica
HANZALÍKOVÁ Veronika
HERTL Adrián
HORŇÁK Miroslav
HORŇÁK Vladislav
CHOVANCOVÁ Katarína
KADLEČÍK František
KOJŠ Martin
KOŠÍK Peter
LIPOVSKÝ Miroslav
OZÁBALOVÁ Anna
PAGÁČ Peter
PÁLFFY Žigmund
RANGL Erik
REKOŠOVÁ Jana
ROMAN Milan
SKÁLA Jozef
ŠANTAVÝ Rudolf