Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Pravidelne vám kladieme otázky, ktoré zaujímajú našich čitateľov a súčasne vašich voličov. Právo klásť otázky vyplýva z verejnoprávneho systému, v ktorom nami zvolení zástupcovia spravujú a zveľaďujú v našom mene naše spoločné hmotné i duchovné dedičstvo a spätne sa nám občanom zodpovedajú. Avšak, každá minca má dve strany. Naši zástupcovia bez záujmu občanov (počas celého volebného obdobia, nielen vo voľbách a pri volebných urnách) a ich pomoci v riešení vecí verejných, sami všetko nedokážu. Všetci poslanci majú svoje pracovné povinnosti a verejnú správu majú ako ďalší záujem o blaho mesta a venujú tomu svoj voľný čas, čo, samozrejme, neznižuje požiadavku na ich zodpovedný prístup. Preto sa dnes pýtame:

  • Chýba vám aktívna podpora, či pomoc občanov, alebo by sa mali spoľahnúť na svojich zvolených zástupcov a nechať riešenia na nich?
  • Ktoré témy sú dnes na pokraji pozornosti a sú z vášho pohľadu dôležité, no občanmi prehliadané?
  • Aké otázky by ste od občanov uvítali a radi vysvetlili, či zodpovedali? Na čo by občania mali byť zvedaví a pritom tieto otázky od voličov nedostávate?

Keďže tentokrát nekladieme jednoduché otázky, nežiadame jednoduché odpovede áno-nie. Na ich formulovanie nechávame väčší časový priestor i rozsah. Odpovede zverejníme v júnovom čísle.

Za vaše odpovede vopred ďakujeme.

Milí čitatelia,

iste ste si všimli, že v dolnej časti pod menami poslancov pribudli percentá. Tie vyjadrujú na koľko otázok poslanec od začiatku volebného obdobia odpovedal. Každý mesiac budeme uverejňovať aktuálny stav.

Redakcia

MIERNA Anna
86%
BARÁT Ľudovít
14%
BUC Veronika
86%
BUČKOVÁ Ľubica
57%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
64%
HORŇÁK Vladislav
31%
CHOVANCOVÁ Katarína
71%
KADLEČÍK František
14%
KOJŠ Martin
71%
KOŠÍK Peter
21%
LIPOVSKÝ Miroslav
43%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
PAGÁČ Peter
7%
PÁLFFY Žigmund
50%
RANGL Erik
29%
REKOŠOVÁ Jana
86%
ROMAN Milan
14%
SKÁLA Jozef
64%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%