Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Dňa 17. novembra nás čaká významné výročie – tridsať rokov od sametovej revolúcie. Radi by sme si osobne pripomenuli tieto udalosti a rovnako osobné sú i naše otázky pre vás. Tentokrát vás prosíme o širšie odpovede.

OTÁZKY:

  1. Zapojili ste sa do novembrových udalostí 1989 aktívne?
  2. Ako ste prežívali novembrové dni 1989?

Jednoznačné odpovede na prvú otázku (ÁNO/NIE) a obšírnejšiu odpoveď na druhú otázku (do 350 znakov) zašlite, prosím, najneskôr do 21. 10. 2019 na našu mailovú adresu: skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Odpovede na druhú otázku prosíme v maximálnom rozsahu do 350 znakov vrátane medzier, aby každý dostal svoj priestor.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
HANZALÍKOVÁ Veronika
HERTL Adrián
HORŇÁK Miroslav
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
KOŠÍK Peter
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
ŠANTAVÝ Rudolf
0