Vážení poslanci

Rubrika VÁŽENÍ POSLANCI! je priestorom, ktorý vám, čitateľom, prinesie jasno do postojov a názorov poslancov Mestského zastupiteľstva k najzávažnejším témam, ktoré vás zaujímajú a ktoré musí mesto pre blaho svojich občanov riešiť.

Múdrosť zastupiteľského systému je v tom, že váš poslanec zastupuje vaše záujmy, aby ste sa nemuseli o všetko starať sami. Poznáte však názory svojho poslanca? Ste si istí, že vie, čo skutočne trápi vás, vašu ulicu, vašu časť mesta? Viete, ako hlasoval pri rozhodovaní o veciach, ktoré ovplyvňujú život nás všetkých? A nie len váš poslanec – všetci sú naši. Súčasťou rubriky bude vždy súhrn základných informácií k téme, jej vývoj, popis súčasného stavu a v čom je vlastne problém či bod, v ktorom sa názory rozchádzajú.

Pošlite nám svoje otázky. Vyberieme z nich najpálčivejšie a v každom čísle položíme všetkým jedinú rovnakú priamu otázku, na ktorú bude možné odpovedať jednoducho len jednou z troch možností:

ÁNO | NIE | NEVIEM

A ak niekto vôbec neodpovie, aj to je odpoveď, ktorá stojí za zamyslenie…

 

BARÁT Ľudovít
ÁNO | NIE | NEVIEM
BARTOŠ Peter
ÁNO | NIE | NEVIEM
ČUNDERLÍK Juraj
ÁNO | NIE | NEVIEM
HERTL Peter
ÁNO | NIE | NEVIEM
CHOVANEC Stanislav
ÁNO | NIE | NEVIEM
KADLEČÍK František
ÁNO | NIE | NEVIEM
KOJŠ Martin
ÁNO | NIE | NEVIEM
KOŠÍK Ľudovít
ÁNO | NIE | NEVIEM
KOŠÍK Peter
ÁNO | NIE | NEVIEM
KRIVSKÝ Dušan
ÁNO | NIE | NEVIEM
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO | NIE | NEVIEM
PAGÁČ Peter
ÁNO | NIE | NEVIEM
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO | NIE | NEVIEM
ROMAN Milan
ÁNO | NIE | NEVIEM
ŠANTAVÝ Rudolf
ÁNO | NIE | NEVIEM
SRHOLEC Michal
ÁNO | NIE | NEVIEM
ŠTEFANEC František
ÁNO | NIE | NEVIEM
TISOŇ Lukáš
ÁNO | NIE | NEVIEM
TÓTH Alexander
ÁNO | NIE | NEVIEM
VIDOVIČ Daniel
ÁNO | NIE | NEVIEM

 

 

Milí Skaličania, zaujíma vás dajaká téma alebo máte otázku na poslancov? Podnety môžete zasielať na adresu redakcie skalickyobzor@skalickyobzor.sk. Ďakujeme!