VÝZVA – Keď sa mŕtvi radujú

Jedným z najmladších zvykov, ktorý pribudol do nášho kalendára je Halloween.
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa rýchlo rozšíril z Ameriky do Európy, no, vlastne sa na starý kontinent len vrátil. Do Ameriky ho totiž priviezli Íri a Angličania, kde sa oslavoval od staroveku. Z pôvodne vážneho sviatku sa v súčasnosti stala zábava s karnevalovým charakterom. Jedným zo zvykov je vydlabávanie a vyrezávanie tekvíc do podoby umrlčích lebiek a strašidelných tvárí, zvnútra osvetlených sviečkou. Halloween sa odohráva predvečer a noc z 31. októbra na 1. novembra, pred Sviatkom všetkých svätých. Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain, ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov. Zostal významným sviatkom aj po prieniku kresťanstva na toto územie. Duchovenstvo malo záujem, aby sa pôvodne pohanský sviatok, kde sa slávili rôzne sily, ktoré mali počas tohto sviatku možnosť pôsobiť vo svete ľudí, zmenil na oslavu Sviatku všetkých svätých – kde by sa oslavovali všetci známi aj neznámi svätci kresťanskej cirkvi. Pôvodne časť zvykov spojených so sviatkom Samhain prežívala, začala však nadobúdať svetský charakter.

(Wikipédia)

Názvy Halloweenu v rôznych jazykoch

anglicky – Halloween, All Hallow’s Eve
španielsky – Víspera de Todos los Santos
nemecky – der Tag vor Allerheiligen, das Halloween
taliansky – la vigilia d’Ognissanti
francúzsky – la veille de la toussaint
slovensky – predvečer Sviatku všetkých svätých
česky – předvečer Všech svatých
chorvátsky – Noć vještica
rusky – канун дня всех святых
čínsky – 萬聖節

Milí čitatelia, vaše fotografie s vašimi výtvormi z tekvice
zašlite do Kaleidoskopu na e-mailové adresu skalickyobzor@skalickyobzor.sk