Vzniká diskusná platforma na podporu dojčenia

Foto: Petra Hránková

Pôrod je najdôležitejším okamihom v živote človeka, rovnako ako je najdôležitejším aj pre jeho matku. Momentom narodenia vzniká priestor pre prvé prisatie a vytvorenie pevnej vzťahovej väzby.

Dojčenie je nielen prirodzený nástroj pre plnohodnotnú, kontinuálnu výživu dieťaťa, ale zároveň aj prostriedok pre tvorbu vzťahu medzi matkou a dieťaťom. O dôležitosti dojčenia, nepopierateľnom unikátnom zložení materského mlieka a o tom, že sa prostredníctvom dojčenia vytvára nezastupiteľný vzťah dieťa – matka, sa v našej spoločnosti vedú vášnivé debaty.

Čo ale praktická rovina? Oblasť manažmentu dojčenia obsahujúca dostatočné, pravdivé a zároveň jednoduché postupy, ktoré by sa mohla matka naučiť a používať? Vie dojčiť bez komplikácií každá žena? To už sú otázky, ktoré si zaslúžia odpovede.

Potreba matiek riešiť tému dojčenia je dnes zjavná. Tak ako v pôrodníctve, aj v oblasti dojčenia zaznamenávame dôležitý medzistupeň, a tým je uvedomenie si straty kultúry v oblasti dojčenia a rodenia detí. Vytratila sa s historickým obdobím normalizácie, kedy sa pôrod vo väčšine prípadov presunul do medicínskeho prostredia. Nechceme však polemizovať o význame a prínose medicíny v oblasti pôrodu a dojčenia.

Matky sú tým hlavným impulzom pre kladenie si otázok, že je čas pre hľadanie spoločnej cesty a odpovedí. Od koho sa môže dnešná moderná žena naučiť a pripraviť sa na svoju novú rolu – rolu matky – tak, aby ju zvládla a cítila sa v nej sebaistá a kompetentná? Od koho by sa mohla dozvedieť praktické rady z oblasti dojčenia, starostlivosti o bábätko a starostlivosti o seba v období šestonedelia? Zdrojov informácií je veľa, niekedy viac nepodstatných, ako skutočne jednoduchých, účinných a zrozumiteľných pre matku. Čo s tým?

Na základe potrieb matiek vznikajú nové formy pomoci, ktoré vytvárajú prostredie, kde sa môžu stretávať a diskutovať so širokým spektrom odborníkov, ktorým na dojčení nielen záleží, ale ktorí si uvedomujú, aké dopady má podpora dojčenia pre celú spoločnosť. A takáto platforma sa rodí aj v Skalici.

Vzniká iniciatíva, ktorá vytvára priestor pre diskusiu a pre prenos takýchto poznatkov. Učiť sa vypočuť a byť vypočutý. V diskusii sa stretnú tri strany. Zdravotníci, ktorí dostanú spätnú väzbu mimo svojho pracovného prostredia. Matky, ktoré sú najväčšími odborníkmi na dojčenie, pretože pozitívne vzory by mali byť vypočuté.

A okruh debatérov uzatvoria zástupcovia tretieho sektora, občianskych združení, ktorí sú iniciátormi pre vytvorenie takéhoto diskusného, síce neformálneho, ale odborného priestoru pre tri strany.

Matky, zdravotníci, laktačné poradkyne a duly budú spoločne hľadať riešenia pre potreby matiek a ich detí v oblasti dojčenia a pôrodov tak, aby sa v Skalici mohlo hrdo a so zdvihnutou hlavou hovoriť o dobrých pôrodoch a komplexnej starostlivosti o matku a dieťa počas toho najkľúčovejšieho a najcitlivejšieho obdobia v ich životoch.

Autorka článku je laktačná poradkyňa a dula.

 

BESEDA NA TÉMU DOJČENIE


Dojčenie s laktačnou poradkyňou a dulou Petrou Hránkovou, primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Petrom Budinským a úsekovou sestrou neonatologického oddelenia Mgr. Máriou Srholcovou. 21. novembra 2017 (utorok) o 15.30 h Miesto konania: ETC Skalica (bývalý notársky úrad), Gorkého 22, Skalica Stretnutie je vhodné pre tehotné ženy ako príprava na dojčenie, pre aktuálne dojčiace matky, a takisto pre ženy, ktoré už nedojčia, ale rady by zdieľali svoj príbeh a podporili tak ostatné mamičky. Vstupné je ZDARMA.