Za mjeskú zďú II – Naša teťička Paula

Jak sa Skalica rozrostala, tak ludé bívali v mjesťe a aj venku, za hradbama. Moja generácija a generácija mojích predkú, sme nepoznali nejaké rozďíle alebo krivdi. Ludé bili mješťané, sedláci, remesňíci, námezňí ďelňíci, ale bili to Skaličané. Živili sa tak, jak sa dalo. Žili statečňe, kultúrňe a zbožňe. Konali sa jarmaki, trhi, stretávali sa ludé aj z okolitích ďeďin.

Púda bila černá a urodná a na kopcoch za mjestem sa darilo vinohradom. Kedisi bili vinohradi a ovocné stromi až pod horama. Silné mráze vinohradňíkú postupňe pohnali ňížej, tam, gde sú dneskaj. Moja maminka zďeďila po roďičoch kúsek pola u Pelíškového potoka na Ňivce za Predmjesťím, které sem spomínal už minule. Kúsek tam mám poňí fčílaj já. Dopjestovala tam to, co bilo potreba pro domácí hid a na živobiťí pro nás. Ket JRD pobralo pola, tak sme dostali za vímjenu kúsek pola pri cigánoch na Horskej ulici. Saďívali sme tam turecké žito. Ket sme ho okopávali, tak sme nedávali pozór na lebedu, ale na inší ostatki, lebo cigáňi naše žito používali namísto latríni. No, šak lepší rostlo. Naproťi bívali teťička Paula, stará cigánka, kamarádka našej mami. Mjeli takú černú barvu, jak kebi došli prímo z Indije. Ráz sme okopávali z mamú žito a ftem sa oňi objevili aj z miskú a v ňí trnkové gule, osipané makem. Ti bili čerňejší jak oňi, ale sme ich zedli. Donésli nám aj čerstvej vodi f tak čistém, aš krištálovém pohári. Bili čistotná a akurátňí. Mjel sem ich rád a aj oňi mja.

Ket bila veliká zima, tak pod vlňákem nosívali kamení hrnec a v ňem rospálené uhlíki, keré ich hríli. Občas došli aj k nám, mama im dala trochu sádla, oškvarkú a chleba. Poďekovali a išli dom. Rád na ňich spomínám. Aj takoví bíl život a patrilo k ňemu moc luďí, kerí tu už nejsú a moc míst, které sú dnes k nepoznáňú.

Anton Dinka st.