Dobrovoľný darca života

Archív: Marián Valachovič

Pred niekoľkými mesiacmi sme článok o krvi a darcoch, ktorý vyšiel pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, uzavreli konštatovaním, že sa na tomto mieste k téme vrátime. Práve prišiel správny čas. Čakali sme totiž na moment, kedy si Skaličan Marián Valachovič prevezme v ženevskom sídle Medzinárodného výboru Červeného kríža Kňazovického medailu. Radi s ním prinášame rozhovor.

V auguste tohto roku ste sa stali držiteľom najvyššieho slovenského vyznamenania Červeného kríža pre darcov krvi. To znamená, že všetky ostatné už máte?
Áno, mám od bronzovej za 10 odberov, striebornej za 20, zlatej za 40, až po diamantovú Jánskeho plaketu za 80 odberov, ktorými oceňuje Slovenský Červený kríž bezpríspevkové darcovstvo krvi. Darcom, ktorí dosiahnu počet sto odberov, je udeľovaná medaila profesora MUDr. Jána Kňazovického.

Keďže, zatiaľ, nie je žiadne vyššie ocenenie, môže darca túto medailu získať aj viackrát?
Skôr nie. Možno za ďalšiu stovku.

Preberali ste ocenenie v sídle MV ČK v Ženeve, čo samotné dáva tomuto aktu veľkú vážnosť. Môžete priblížiť priebeh odovzdávania?
Uvedené oceňovanie je organizované Slovenským Červeným krížom už 25 rokov. Bol som oslovený riaditeľkou územného celku v Senici, či by som mal záujem plaketu prevziať priamo v sídle ČK v Ženeve. Odovzdávanie sa uskutočnilo v priestoroch MV ČK, kde sme si najprv spoločne prezreli múzeum a následne bolo odovzdávanie plakiet za účasti dvoch pracovníkov MV ČK a predsedníčkou, riaditeľkou a podpredsedníčkou SČK Senica. Na slávnostnom preberaní plakiet dostalo sedemnásť darcov zlatú Janského plaketu, traja darcovia diamantovú a  dvaja sme boli ocenení plaketou prof. MUDr. Jána Kňazovického. Týmto chcem poďakovať mestu Skalica, že mi umožnilo zúčastniť sa odovzdávania ocenenia.

Kedy ste darovali krv po prvýkrát?
Prvý môj „bezplatný“, tak ako aj doteraz všetky odbery krvi a trombocytaferézy, bol ešte počas základnej vojenskej služby začiatkom roka 1993. V tom čase sme za darovanie krvi dostávali od vojska tzv. opušťák, čo znamenalo byť dlhšie doma a zároveň zistiť, či som vhodný darca a tak som to skúsil a už som pri tom zostal.

Koľko odberov ste absolvovali?
Celkovo mám stopäť odberov. Z toho počet odberov krvi bol 91 a odberov trombocytaferézy sedem, no pri tomto sa do počtu odberov započítava dvojnásobok.

Koľko krvi ste darovali celkom?
Ak dobre rátam, tak pri počte 91 odberov krvi to bolo cez 40 litrov a čo sa týka trombocytaferézy neviem – je to odber krvných doštičiek (trombocytov) na krvinkovom separátore od darcu, za účelom prípravy koncentrátu krvných doštičiek. Samotný odber trvá asi hodinu až hodinu a pol a celkový objem krvných doštičiek aj s krvnou plazmou je asi 150 mililitrov.

Archív: Marián Valachovič

Ako často môžete darovať krv?
Krv je možné darovať u muža každé tri mesiace, u trombocytaferézy najviac osemkrát za rok. Ja chodím darovať krv v pravidelných intervaloch a keď som zdravý a pred odberové výsledky sú vyhovujúce, tak darujem krv alebo trombocytaferézu, koľko je treba.

Máte predstavu, koľkým ľuďom mohla Vaša krv pomôcť v kritických situáciách?
Vôbec netuším koľkým ľuďom pomohlo moje darovanie, ale spomínam si, že som bol raz oslovený kolegom, či by som nemohol ísť darovať krv, nakoľko ho čakala zložitá operácia.

Robíte Vy sám nejakú formu osvety pre získavanie nových darcov?
Osvetou by som to nenazval, ale určite som sa o darovaní krvi bavil, či s kolegami alebo kamarátmi, a snažil som sa ľudí motivovať, či by si aj oni neskúsili darcovstvo a tým pomohli tým, ktorí to potrebujú. V neposlednom rade úspechom motivácie môjho darcovstva je môj 21-ročný syn, ktorý zatiaľ daroval krv jedenásťkrát.

Kňazovického medaila je najvyšším ocenením až od roku 2007 a bola stanovená ako motivácia pre nositeľov diamantovej Janského plakety. Čo motivuje teraz Vás?
Nikdy by ma nenapadlo, že by som mohol toľkokrát darovať, či krv alebo trombocytaferézu, za ktorú je darca ocenený. Avšak, keďže mi odbery nerobia nijaké komplikácie, chodím darovať pravidelne a nepozerám na počet odberov, vždy som bol zástanca toho, že, ak mi zdravie a vek dovolia darovať, tak budem pomáhať takto.

Archív: Marián Valachovič

Za akých okolností by ste svoje darcovstvo ukončili?
Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich šesťdesiatpäť rokov. Takže pokiaľ mi to zdravotný stav dovolí, chcel by som čo najdlhšie. Určite by som rád ešte pomohol mnohým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa zdravia, aby sa ostatným dostalo veľa pomoci.