Gymnázium má 355 rokov

Foto: Archív gymnázia

Oslavy trvali oficiálne štyri dni, pričom si každý z nás – študentov (a možno aj profesorov) – našiel niečo svoje. Celé to začalo v pondelok 13. novembra 2017, kedy bola v podkroví gymnázia umiestnená vernisáž s názvom Mojich sedem divov Skalice.

Autormi boli naši žiaci, žiaci Základnej umeleckej školy Skalica a Základnej školy Vajanského v Skalici. Túto skromnú, no o to zaujímavejšiu expozíciu výtvarníci obohatili napríklad o portrét Františka Krištofa Veselého, obrazy a fotografie budov nášho čarovného historického mesta. Celkový efekt dotvárali básne o Skalici a gymnáziu, takisto z dielne našich šikovných študentov.

ČOSI PRE TELO AJ DUCHA

Tí fyzicky zdatnejší sa však najviac tešili na športový deň, ktorý pripadol na utorok 14. novembra 2017. Mali sme možnosť vybrať si zo širokej škály aktivít, ako napríklad volejbal, florbal, stolný tenis, zumba či šach. Naozaj sme sa zabavili a posilnili si ako toho športového, tak aj tímového ducha, ktorý, povedzme si pravdu, je v kolektíve študentov veľmi dôležitou súčasťou. Streda sa, naopak, niesla v umeleckom duchu, kedy si niektorí z nás pripravili menšie divadelné predstavenie na námet poviedky bývalého profesora nášho gymnázia a zároveň uznávaného autora, pána PhDr. Jozefa Špačka.

Foto: Archív gymnázia

Predstavenie nieslo názov Lekcia z tvorivosti a zožalo veľký úspech nielen v radoch študentov, pre ktorých sa odohrali tri predstavenia, ale aj medzi bývalými zamestnancami tejto školy, ktorým bolo venované jedno špeciálne predstavenie podvečer. Práve ich reakcie nás potešili najviac, najmä reakcia pána profesora Špačka a takisto aj pána profesora Ivana Hnáta, ktorého básne predstavenie dopĺňali, obohatili a pozdvihli na vyššiu umeleckú úroveň. Touto našou amatérskou inscenáciou sme, dúfam, oživili ich spomienky na gymnázium, a najmä im dali najavo, ako veľmi si ich prácu ceníme, aj napriek tomu, že sme sa s nimi osobne nestretli a nepoznáme ich. Pýtate sa prečo?

Nuž, každý jeden zamestnanec skalického gymnázia, každý jeden profesor či profesorka tu niečo po sebe zanechali. A nemusí to byť niečo hmatateľné. Mám na mysli vedomosti a rady do života, ktoré vštepovali študentom, ktorí sa možno takisto stali neskôr profesormi tohto gymnázia a vedomosti odovzdávajú ďalej práve nám… Všetkým týmto skvelým ľuďom patrí jedno veľké ĎAKUJEME, aj napriek tomu, že vás všetkých nepoznáme osobne.

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

Divadlo bolo však len takou menšou ochutnávkou toho, čo malo následne prísť. Čerešničkou na torte bola slávnostná akadémia, ktorá sa konala vo štvrtok 16. novembra 2017 v Jezuitskom kostole vedľa gymnázia špeciálne pre tých, ktorí túto inštitúciu pomáhali formovať a prispeli k jej vývoju – pre jej zamestnancov, bývalých aj súčasných. A práve tu, v krásnych priestoroch Jezuitského kostola, sa im všetkým za ich poctivú a obetavú prácu osobne poďakovala naša pani riaditeľka RNDr. Božena Stúpalová.

Foto: Archív gymnázia

V tejto nádhernej historickej budove, ktorej akustika patrí k jednej z najlepších v strednej Európe, sa ozývali aj hudobné vystúpenia našich „gymplákov“, čo mal byť v istom slova zmysle pre naše gymnázium darček k narodeninám a mal poukázať aj na to, že gymnázium nás formuje nielen intelektuálne, ale aj umelecky. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tomáš Mikuš v mene Trnavského samosprávneho kraja udelil nášmu gymnáziu pamätnú medailu Jozefa Miloslava Hurbana.

Nakoniec odznela študentská hymna – Gaudeamus – za doprovodu organu a spevu súčasných maturantov. Múry Jezuitského kláštora toho ustáli naozaj veľa a veľa si aj pamätajú. Od návštevy Márie Terézie, jozefínskych reforiem, cez maďarizáciu a dve svetové vojny až po súčasnosť, stále vzdelávajúc a vychovávajúc mladých ľudí. Gymnázium F. V. Sasinka toho veľa prežilo a stále zvláda nové a nové nápory študentov, ktorí častokrát sami nevedia, čo chcú. A stále to s nami nikto nevzdal…

Veronika Dermíšková, študentka septimy

Foto: Archív gymnázia
Foto: Archív gymnázia
Foto: Archív gymnázia

 

Živý záznam z osláv gymnázia
Živý záznam z osláv gymnázia
Živý záznam z osláv gymnázia