Komunikácia – treba chcieť nie musieť

Pred novembrovými voľbami sa často vo volebných programoch zdôrazňovalo zlepšenie komunikácie, informovanosti a otvorenosti k občanom. Témy, ktoré sa už v minulosti mnohokrát objavili na stránkach Obzoru, a boli aj veľakrát diskutované medzi občanmi a vedením mesta. Z týchto dôvodov sa k nim opätovne vraciame.

 

ABY SME SI ROZUMELI

Problém komunikácie medzi mestom a občanmi je zásadný a treba hľadať nové cesty k sebe na oboch stranách. Informovanosť občanov síce formálne existuje, avšak zákon neupraví všetko. Treba skutočne chcieť, nielen musieť. Dôležité je totiž nielen zverejňovanie informácií, ale aj ich ľahká dostupnosť a jednoduchosť na pochopenie. Napríklad pre starších občanov mesta nie je vhodné uverejňovať informácie iba na webe mesta. Rozpočet je zasa téma, ktorej občania ťažko porozumejú bez vysvetlenia. Na zlepšenie dostupnosti a jednoduchosti informácií pre obyvateľov sa možno pozerať z rôznych uhlov – akým spôsobom sú zverejňované, kde, v akých časoch, akými prostriedkami a podobne. Všetky sú dôležité a bude to jednoduché – stačí len myslieť na tých, ktorým sú informácie určené.

 

PRE MOŽNOSŤ BYŤ PRI TOM

Ako všetci vieme, dôležité rozhodnutia vznikajú na zasadnutiach MsZ a tak záujem občanov o ich priebeh je celkom prirodzený a logický. Citlivým miestom je čas konania zastupiteľstva. Azda najnevhodnejším je čas medzi 13-tou a 15-tou hodinou, kedy občania riešia príchod z práce, či do práce, a organizovanie detí. Vhodnejším sa javí napríklad o 15-tej hodine, tak ako bolo novembrové a decembrové zasadanie. Bol to prvý ústretový krok smerom k obyvateľom.

 

ASPOŇ POČUŤ, EŠTE LEPŠIE VIDIEŤ

V súčasnosti sa zo zasadnutí vyhotovuje len audiozáznam, ktorý však nie je zverejnený. Vždy však bude veľká skupina občanov, ktorí by si z rôznych dôvodov radi vypočuli záznam dodatočne, v pohodlí domova. Niektorým občanom viac vyhovuje vizuálny záznam – videozáznam. Dnes ho robí iba nezávislá TV stanica, i keď mesto má svoju vlastnú televíziu. Treba však doriešiť právne vzťahy mesta k obom televíziám. Na videozázname je napríklad lepšie vidieť výsledky hlasovania a hlasy jednotlivých poslancov.

 

PRE RÝCHLU ORIENTÁCIU

Týždeň pred zasadaním MsZ sa zverejňujú materiály a po jeho konaní zápisnica. V oboch napríklad chýba – pre rýchlu a ľahkú orientáciu – označenie strán. Toto opatrenie by určite uvítali aj niektorí poslanci.

 

NIE JE IBA INTERNET

Informácie mesto zverejňuje na svojej oficiálnej webovej stránke. Zmeny nastali v rubrike Oznamy, no pre starších občanov by bolo vhodné zverejniť ich súčasne aj v Skalickom presse.

 

INFORMÁCIE MUSIA BYŤ ZROZUMITEĽNÉ

Predostreli sme len niekoľko návrhov, ako sprístupniť a zjednodušiť informovanosť občanov. Treba si uvedomiť, že témy a problémy mesta sú často preberané neverejne a orientácia v nich je nakoniec pre občana zložitejšia ako pre poslancov, či úradníkov mesta. Okrem iného občan nemá odborné znalosti, ani skúsenosti ako poslanci či úradníci.

 

PRAVIDLÁ ROBIA JASNO

Je začiatok nového volebného obdobia a tak veríme, že nás čaká zlepšenie komunikácie. Prvou uverejnenou informáciou by mohli byť pravidlá, zavedené pre komunikáciu. Ako bude informovať mesto a ako môžu postupovať občania. Na rôznych sociálnych sieťach sa môže občan maximálne vyžalovať, no len ťažko môže očakávať, že dostane odpoveď.

 

NA KOMUNIKÁCIU MUSIA BYŤ DVAJA

Každý občan má iné schopnosti a znalosti, preto nemožno ideálne vyhovieť všetkým. Rovnako by sme si aj my, občania, mali uvedomiť, že snaha informácie získať musí byť aj na našej strane. Ruku na srdce – ak sami nebudeme mať o informácie záujem a nebudeme sa tiež učiť komunikovať, potom nemôžeme očakávať, že nový systém bude lepšie fungovať.