Hlavná téma

Šťastný rok – ale koľký?

Šťastný nový rok! Nie všade po svete znie 1. januára toto želanie. A pri želaní všetkého dobrého je často v kalendári úplne iná číslovka. Po založení OSN v roku 1945 vznikla potreba vytvoriť a zaviesť jednotný svetový kalendár. Vážne […]

Toto sa nás týka

Komunikácia – treba chcieť nie musieť

Pred novembrovými voľbami sa často vo volebných programoch zdôrazňovalo zlepšenie komunikácie, informovanosti a otvorenosti k občanom. Témy, ktoré sa už v minulosti mnohokrát objavili na stránkach Obzoru, a boli aj veľakrát diskutované medzi občanmi a vedením mesta. Z týchto dôvodov sa […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ z 28. 11. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:01:00 – Určenie zapisovateľa 3. 00:03:10 – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 4. 00:15:10 – Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 5. […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadnutia MsZ 14. 12. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:05:20 – Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. 00:06:59 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:13:30 – Odpovede na interpelácie poslancov 5. […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tak ako každý mesiac, obraciame sa na vás s otázkami občanov. Začalo nové volebné obdobie a vo volebných programoch bola často zdôrazňovaná nutnosť lepšej komunikácie, informovanosť a otvorenosť k občanom. Naše otázky budú úzko súvisieť práve s týmito témami. Nie […]

Obzor seniorov

Na prahu nového civilizačného cyklu

„Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme?“ Stratení vo svete i v sebe prestrašene hľadáme ľudský chodníček. Stále nástojčivejšie si kladieme otázku o zmysle života – ak máme odvahu a vnútornú vybavenosť na dešifrovanie vnútorného volania. Lenže, zatiaľ nám kód […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Škarniclovská

Dnes pokračujeme ulicou Škarniclovská, kde stoja budovy pôvodnej Škarniclovskej tlačiarne (dnes banka). V jednej z nich sa tlačilo vyše dvesto rokov (do roku 1984). V roku 2017 v týchto priestoroch otvorili stálu škarniclovskú expozíciu. Škarniclovci prišli do Skalice roku […]

Kultúra a umenie

Biely mier

Tie listy, ktoré sa napísať nemali a ktoré po žiali prijali nebesia, trhajú anjeli na drobné kúsočky. Z neba sa chumelí, mení sa na vločky, dozrieva na bielo a mierom zapadá v duši i v […]