Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Tak ako každý mesiac, obraciame sa na vás s otázkami občanov. Začalo nové volebné obdobie a vo volebných programoch bola často zdôrazňovaná nutnosť lepšej komunikácie, informovanosť a otvorenosť k občanom. Naše otázky budú úzko súvisieť práve s týmito témami. Nie sú to témy nové, pretože trápili občanov už v minulosti, veríme však, že sa týmto otvorí diskusia a zmení sa to, čo nebolo vypočuté.

OTÁZKY:
1. Súhlasíte so zmenou času zasadaní MsZ na termín po 15-tej hodine?
2. Súhlasíte s tým, aby materiál na zasadanie MsZ i zápisnica obsahovali program, v ktorom budú uvedené strany, na ktorých sa daný bod nachádza?
3. Súhlasíte, aby audiozáznam, ktorý sa robí počas zasadania, bol zverejnený na stránkach mesta a bol tak súčasťou zápisnice?
4. Súhlasíte s tým, aby bol vyhotovený videozáznam zo zasadania MsZ?
5. Súhlasíte s tým, pokiaľ by bolo zhotovovanie videozáznamu schválené, aby bol zverejnený na webových stránkach mesta a bol tak súčasťou zápisnice?
6. Súhlasíte s tým, pokiaľ by bolo zhotovovanie videozáznamu schválené, aby bola internetová adresa jeho umiestnenia zverejnená vo forme QR kódu v Skalickom presse, súčasne s rozpisom minutáže bodov programu?

Odpoveď: ÁNO / NIE / NEVIEM
Odpoveď, prosím, zašlite písomne najneskôr do 18. 12. 2018.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prípade, že na niektorú z otázok odpoviete áno, prosíme vás, za nás občanov, o predloženie týchto bodov na mestskom zastupiteľstve a otvorenie diskusie k týmto témam na ďalšom zasadaní MsZ.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

 

MIERNA Anna
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
BARÁT Ľudovít
0
 
BUČKOVÁ Ľubica
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
HANZALÍKOVÁ Veronika
NIE / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
HERTL Adrián
NIE / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
HORŇÁK Miroslav
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
HORŇÁK Vladislav
0
 
CHOVANCOVÁ Katarína
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
KADLEČÍK František
0
 
KOJŠ Martin
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
KOŠÍK Peter
ÁNO / ÁNO / NEVIEM
ÁNO / NEVIEM / ÁNO
LIPOVSKÝ Miroslav
NIE / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
OZÁBALOVÁ Anna
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
PAGÁČ Peter
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
PÁLFFY Žigmund
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
RANGL Erik
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
REKOŠOVÁ Jana
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ROMAN Milan
0
 
SKÁLA Jozef
NIE / ÁNO / ÁNO
ÁNO / ÁNO / ÁNO
ŠANTAVÝ Rudolf
0