Na prahu nového civilizačného cyklu

„Odkiaľ prichádzame? Kto sme? Kam ideme?“ Stratení vo svete i v sebe prestrašene hľadáme ľudský chodníček. Stále nástojčivejšie si kladieme otázku o zmysle života – ak máme odvahu a vnútornú vybavenosť na dešifrovanie vnútorného volania. Lenže, zatiaľ nám kód stále zostáva neznámy. Hľadáme k nemu kľúče v umení, vo vede, v náboženstve, respektíve sa ho pokúšame prehlušiť decibelmi diskoték, vyladiť bičovaním nervov drogami alebo alkoholom, umlčať vybíjaním fyzickej energie v deštrukcii a sexe. Avšak volanie zostáva a vábi ako každé tajomstvo.

Jednoducho – ďalšie civilizačné štádium, otvorené na konci 18. storočia Francúzskou revolúciou, sme už svojimi detailnými vkladmi vyplnili. Šliapeme si po pätách a nevieme, čo ďalej. Vytvorili sme si obraz váženého a víťazného rozumu, ale zisťujeme, že nie je dokonalý, že nás neuspokojuje, skôr trocha desí, prosto – že mu čosi ľudské chýba. Je nám z neho chladno a máme z neho strach. Túžime po novom priestore pre svoju aktivitu, ale zatiaľ sa neodvažujeme prekročiť hranice starého, lebo nepoznáme jeho kvality a zákony.

V inom štáte platí iná mena a my jej naše vklady budeme musieť prispôsobiť. Avšak ešte nepoznáme kurz a nevieme, čo vlastne bude zmeniteľné, ktoré z našich hodnôt hodnotami zostanú. No niečo naznačuje zákon nadväznosti, uchovávaný v pamäti ľudstva. Možno predpokladať, že hodnoty, ktoré sústavne prechádzali ľudskými dejinami nezmenené, zostanú hodnotami naďalej. Ide predovšetkým o hodnoty duchovné – ich kvalita sa tisícročiami nezmenila a zrejme ani nezmení. Budúce civilizačné štádium zaiste bude v znamení syntézy rozumu a ducha, poznávania a viery, avšak v usmerňovaní „rozumu“, v dnešnom chápaní, duchovnom. Lebo v súvislosti s ním aj naň platí ľudový postreh o ohni: „Rozum je dobrý sluha, ale zlý pán.“

Zatiaľ je isté iba jedno – starý pancier nám už nestačí. Je už pritesný, sputnáva nás, nedovoľuje nám konať v harmónii s celkom. Ľudstvo už začína túžiť po viere, ale ešte má obavy z univerzálnych právd. Lenže, práve s nimi vkročíme, ako s platným cestovným pasom, do nového civilizačného cyklu duchovna.