Láska je energia

Vo vianočnom čarujúcom čase väčšina ľudí v sebe zaznamenáva zvláštny pocit, ktorý označujeme ako sviatočný – a pre ktorý Vianoce aj dostali prívlastok „sviatky lásky“. Dovoľujeme si prepych zvýšeného duchovného života, ako naznačila aj novembrová úvaha, ale zároveň sa môžu stať aj prepychom zvýšeného poznania jeho podstaty. Láska je prejav prebudenia našej vnútornej energie ako súčasti univerzálnej energie – Boha. On je všetko objímajúca a prenikajúca láska. A nás čaká naučiť sa ju vedome prijímať – a potom transformovať do svojho okolia – do ľudí, do celého tvorstva, do prírody.

O univerzálnej sile lásky ako energie napísal Albert Einstein v liste svojej dcére: „Existuje extrémne mocná sila, pre ktorú zatiaľ veda neobjavila formálne vysvetlenie. Je to sila, ktorá zahŕňa a riadi všetky ostatné sily vo vesmíre, ale napriek tomu sme ju nedokázali identifikovať. Táto univerzálna sila je láska. Keď vedci hľadali zjednocujúcu silu vesmíru, zabudli na túto najmocnejšiu, nevidenú silu.

Láska je svetlo, ktoré osvetľuje tých, čo ho dávajú a dostávajú. Láska je gravitácia, pretože spôsobuje, že sú niektorí ľudia priťahovaní k ostatným. Láska je sila, lebo násobí to najlepšie, čo je v nás – a dovoľuje ľudstvu nevyčerpať sa svojím slepým sebectvom. Láska odkrýva a odhaľuje. Pre lásku žijeme a zomierame. Táto sila všetko vysvetľuje a dáva životu zmysel. Je to premenná energia, ktorú sme príliš dlho ignorovali možno preto, že sa lásky bojíme, pretože je to jediná energia vo vesmíre, ktorú sa človek nenaučil podriadiť svojej vôli. Po zlyhaní ľudstva v úsilí kontrolovať ostatné sily vo vesmíre, ktoré sa tak otočili proti nám, je veľmi urgentné, aby sme sami seba naplnili týmto novým druhom energie. Ak chceme, aby náš živočíšny druh prežil, ak chceme zachrániť svet a každú živú bytosť, ktorá v ňom prebýva, láska je jedinou odpoveďou.

Možno zatiaľ nie sme pripravení postaviť bombu lásky, zariadenie dosť silné na zničenie všetkej nenávisti, sebectva a chamtivosti, na zničenie vlastností, ktoré devastujú našu planétu. Avšak každá individualita so sebou vnútri nosí malý generátor lásky, ktorého energia čaká na vypustenie do sveta. Ak sa naučíme túto vesmírnu energiu dostávať a dávať, drahá Elisabet, potvrdíme tak, že láska zvíťazí nad všetkým, je schopná presiahnuť všetko , pretože láska je podstatou života.“

Zatiaľ všetkým čitateľom Obzoru – a nielen im – želáme mocne v sebe zažiť – teda aj uvedomiť si ten mocný potenciál energie lásky – a aby sa nám ho podarilo „prepašovať z tohto čarujúceho času Vianoc“ čo najdlhšie aj do všedných dní!