Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V novembri ubehli dva roky od komunálnych volieb a za vami je polovica vášho volebného obdobia. Je to príležitosť na malú rekapituláciu a radi by sme sa vás spýtali:

Zhodujú sa vaše predstavy o práci poslanca, ktoré ste mali pred voľbami, s reálnou prácou?

Poprosíme vás v prvom rade o jednoznačnú odpoveď na otázku (ÁNO / NIE / SKÔR ÁNO / SKÔR NIE / NEVIEM). Budeme však vďační aj za širšie spresnenie vašej odpovede a ak nám napíšete bližšie v čom sa vaše predstavy líšia či zhodujú, čo vás v tomto období najviac prekvapilo, prípadne, čo považujete z tohto obdobia za to najdôležitejšie.

Ďakujeme a želáme pekný deň.

P.S: Vaše odpovede budú zverejnené v decembrovom čísle, preto môžete využiť túto cestu a prípadne našim prostredníctvom zaslať Skaličanom krátke želanie.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
SKÔR ÁNO
BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
0
HANZALÍKOVÁ Veronika
0
HERTL Adrián
SKÔR NIE
HORŇÁK Miroslav
0
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
0
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
SKÔR ÁNO
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
0
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
NIE
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
SKÔR NIE
ŠANTAVÝ Rudolf
0

Na mesto som nastupovala z pozície riaditeľky odb. financií TTSK a krízového riadenia letiska Piešťany, mala som už skúsenosti s riadením samosprávy. Poznala som úlohy i možnosti úradu a mala som predstavu do čoho idem. Po mojom nástupe do funkcie som však zistila, že mesto je vo výrazne horšej situácii než bolo prezentované. Súdne spory, nezaplatené faktúry, dlhy a nevysporiadané majetky sú len zlomok situácie, v akej sa mesto nachádzalo. Za dva roky vo funkcii sme znížili počet nezaplatených faktúr na historické minimum. Vysporiadali sme majetok ZŠ, vyrokovali násobne lepšie úvery, vysporiadali súdne spory TV a znížili dlh. Nastavili sme nové procesy fungovania úradu, rekonštrukcie chodníkov a dnes sa aj uchádzame o eurofondy na veľké projekty. Verím, že naše plány sa podarí splniť.
Anna Mierna, primátorka

Predpokladala som, že nové zloženie poslaneckého zboru bude tvorivejšie ako predchádzajúce, no veľmi som sa mýlila. Je na škodu nášho mesta, že snahou mnohých poslancov je útočiť na všetky strany, vytvárať konšpirácie, ponižovať. Všetkým občanom nášho mesta želám pokojné vianočné sviatky, všetko najlepšie, veľa zdravia, rodinnej pohody v novom roku 2021.
Anna Ozábalová, poslankyňa