Obzor zo dňa 25. júla 1865

Júl 1865

V prvý deň v tomto mesiaci bolo v Indii 10. Ashádha 1787. 14. júla 1865 je deň prvého výstupu na švajčiarsky Matterhorn. Odvtedy pri výstupe na túto horu zahynulo okolo 500 horolezcov, ale každý rok vystúpi na vrchol 3000 ľudí. 15. júla 1865 sa narodil britský tlačový magnát LORD NORTHCLIFE, vlastným menom Alfred Charles William Harmsworth. Spolu s bratom Haroldom založil denníky Daily Mail, Daily Mirror a vlastnil aj The Times. 21. júla 1865 na námestí mesta Springfield v americkom Missouri zastrelil Divoký Bill Hickok Davea Tutta v prvom skutočnom súboji divokého Západu.

Znamenitá hruškowina. Wšade už zberajú ranné hrušky, ktoré w hodpodárstwe preto menej ceny majú, že obyčajne krátko trwajú. Upozorníme tedy gazdinky naše na tak zwanú hruškowinu, jako ju najme w Korutanoch priprawujú. Sladké ranné hrušky, prwej nežby hniličkovať začaly, poprerezujú sa na kusy, aby sa hniezdo jaderné odstrániť mohlo, po tejto príprawe sušia sa pozorne tak dlho, ažby jako kameň stwrdly. Hrušky takto priprawené schowajú sa na suchom mieste; k upotrebeniu ale w kuchyni rozmrwia sa na trielci (rybajzli), a tie mrwinky dajú sa potom do mlynčoka, káwowému podobného, zomelú a preosiewajú sa na múčku, ktorú gazdinka w kuchyni wšakowým spôsobom, menowite k osypaniu múčneho jedla miesto syru, zužitkowať môže; i žltá kaša, sladkou hruškowinou posypaná, veľmi dobre chutí! Netreba nám ani dokladať, že i jasenné a zimné sladké hrušky k tomuto cieľu sušiť môžeme.