Obzor zo dňa 5. dec. 1863

Predstavte si, že je december 1863. V Skalici Daniel Lichard práve vydáva jedno z prvých čísiel Obzoru. V tom roku sa narodili zakladateľ novodobých olympijských hier Pierre de Coubertin, americký vynálezca a priekopník automobilizmu Henry Ford, maliar Edvard Munch i následník habsburského trónu František Ferdinand d´Este, ktorého neskôr zastrelia v Sarajeve a začne 1. svetová vojna …Proti splesnení chleba. W menších hospodárstwach, kde častejšie pečenie chleba nepotrebné je, staré pecníky takto plesnejú, najme kde gazdinka suchej a priedušnej komory nemá. Pridaj tedy na každú mericu žita (raži) za dwe hrsti kukurice, roumiešaj zrno kukuričné medzi obilím a daj zemleť; chlebík z takejto múky napečený pleseň tak lahko nenakazí.


Pálená sádra k očisteniu wína. Pri nastáwajúcom pretáčaní nowého wína nebude od weci winárov upozorniť, že jako profesor lučby Hessel odporúča, kúsok pálenej sadry (gypsu) mutnému a kyslému wínu pridaný, w kratkom čase nie len k očisteniu wína dpomôže, ale i jeho kyslinu z welkej čiastky do seba powtahuje a tak na spodok sadne, bez toho, aby prirodzená chuť wína dajakú premenú podstúpila. K doswedčeniu swojej nárady Hessel pripomína, že po celom Grécku, kde opatrowanie wína ešte viac zanedbáwajú ako u nás, ten prídawok sádry wšeobecný je, aby wíno jako tak pri čistote a dobrej chuti zachowané bolo.


Berzelius proti pijanstwu pálenky. Jeden z najsmutnejších neduhow slowenských domow našich je chorobné pijanstwo pálenky, kde člowek ani zdrawie a dobré meno, ani blahobyt swojej rodiny nemá pred očima, ale tú smradlawicu neprestajne do sebä leje. K zamedzeniu zkazy zejto swetoznámy lučbár Berzelius odporučil, aby sa pijanom za pár týždňov iné jedlo nepredkladalo, jako také, do ktorého niečo pálenky bolo zamiešané, o čom prawda ožran nesmie wedieť. Týmto činom pálenka tak sa mu zoškliví, že piť prestane. Následkom rady Berzeliusovej že najohyzdnejší pijani boli wyliečení; ktorú zpráwu tedy k dalšiemu odporučeniu statočným gazdinkám sdelujeme.