Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

V predchádzajúcom čísle Obzoru sme sa Vás pýtali na váš názor, či je potrebné aktualizovať Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Niektorí z vás si z rôznych dôvodov myslia, že áno a je možné, že RP MsZ bude aktualizovaný. Preto sa dnes spýtame konkrétne na váš názor na zmeny RP MsZ, týkajúce sa udelenia slova obyvateľom mesta na zasadnutí MsZ. Sú dva prípady, kedy môže obyvateľ dostať slovo:

  • v rozprave k bodu programu
  • v diskusii

V prvom prípade môže obyvateľ dostať slovo v Rozprave k bodu, ak má príspevok ku konkrétnemu bodu programu. Ťažiskovým slovom je slovo môže, takže i nemusí.

1. Podporíte zmenu RP v zmysle, že obyvateľ MUSÍ dostať slovo v rozprave?
(ÁNO / NIE / NEVIEM / ZMENA RP NIE JE POTREBNÁ)

Druhou možnosťou, kedy občan dostane slovo, je diskusia. Diskusia je však v programe zasadania MsZ zaradená vždy na koniec programu a preto obyvateľ musí čakať so svojím príspevkom až na koniec zasadnutia (čo už bolo aj 10 hodín). V niektorých mestách majú napríklad obyvatelia všeobecné príspevky na začiatku MsZ alebo v určitú vždy pevnú hodinu.

2. Podporíte také riešenie, kedy by občan nemusel čakať celé zasadnutie MsZ, aby dostal slovo do diskusie?
(ÁNO / NIE / NEVIEM / ZMENA RP NIE JE POTREBNÁ)

Poprosíme vás v prvom rade o jednoznačnú odpoveď na otázku ÁNO / NIE / NEVIEM / ZMENA RP NIE JE POTREBNÁ.
Budeme však vďační aj za vysvetlenie Vášho postoja k danej otázke v rozsahu maximálne do 400 znakov.

VYSVETLIVKY:

0 neodpovedal
? nedal jednoznačnú odpoveď

MIERNA Anna
0
BARÁT Ľudovít
0
BUČKOVÁ Ľubica
0
HANZALÍKOVÁ Veronika
0
HERTL Adrián
Vyjadrenie dolu
HORŇÁK Miroslav
0
HORŇÁK Vladislav
0
CHOVANCOVÁ Katarína
0
KADLEČÍK František
0
KOJŠ Martin
ÁNO / ÁNO
KOŠÍK Peter
0
LIPOVSKÝ Miroslav
0
OZÁBALOVÁ Anna
Vyjadrenie dolu
PAGÁČ Peter
0
PÁLFFY Žigmund
0
RANGL Erik
0
REKOŠOVÁ Jana
Vyjadrenie dolu
ROMAN Milan
0
SKÁLA Jozef
0
ŠANTAVÝ Rudolf
0

Názory poslancov

1. Zmena RP nie je potrebná
2. Zmena RP nie je potrebná

Už niekoľko ráz sa stalo, že ak je to nutné a vyžaduje si to situácia, je umožnené občanovi udeliť slovo v každej časti zastupiteľstva. Netreba na všetko striktné pravidlá. Vždy sa rozhodujú poslanci, nie je to iba o primátorovi. Poslanci sa pri ústnej dohode prídu zhode, ani slovo primátorky alebo jedného poslanca nezmenia názor väčšiny.
Adrián Hertl

1. ÁNO
2. ÁNO

Tak, ako som už písala, som za to, aby občan mal možnosť vystúpiť v rozprave k jednotlivým bodom programu rokovania MsZ. Nad zmenou času v diskusii som ešte nerozmýšľala, no mohol by byť v úvode MsZ vyčlenený priestor na diskusiu občanov. To by znamenalo, že v diskusii na konci MsZ by občan už nemal príležitosť. Toto je treba prediskutovať.
Anna Ozábalová

1. NEVIEM
2. NEVIEM

Ešte som nad RP nepremýšlala detailne, ale myslím si, že občan má dostať slovo.
Jana Rekošová

 

Aktuálne znenie Rokovacieho poriadku MsZ v Skalici nájdete na stránkach mesta kliknutím TU.