Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

NAČÚVAŤ VOLIČOM A ROZPRÁVAŤ S NAMI

Jedným z pilierov mandátu poslanca mestského zastupiteľstva je zastupovanie záujmov svojich voličov a nielen ich. Každý poslanec vo funkcii je totiž zástupcom úplne všetkých občanov mesta. Vstúpili sme do druhej polovice volebného obdobia, a tak je zase ten správny čas zhrnúť v jednoduchej tabuľke, ako poslanci reagujú na vaše otázky, ktoré im Skalický Obzor pravidelne kladie za vás. V tomto prehľade nejde o ich názory, ale o ochotu komunikovať. A komunikácia je základným nástrojom toho, ako sú poslanci s občanmi v kontakte.

VYSVETLIVKY K TABUĽKÁM:
Odpovede v jednotlivých mesiacoch:

foto meno jan.
2019
feb. 2019 mar. 2019 apr. 2019 máj 2019 jún 2019 okt. 2019
% odp. nov. 2019 dec. 2019 jan.
2020
máj 2020 jún
2020
júl
2020
okt. 2020

Ø – neodpovedal
– odpovedal
– nebol členom MsZ