Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Vo chvíli, keď odchádza toto číslo Skalického Obzoru do tlače, je posledný deň prázdnin. Veríme, že ste načerpali dostatok síl aj pre spravovanie našich spoločných vecí a aj pre odpovede na otázky našich čitateľov. Prázdniny sme rešpektovali aj my, no život už na plno pokračuje a tak sa budeme už v budúcom čísle pýtať. Najaktuálnejšou témou je odhlasovanie prijatia úveru. Chápeme, že táto problematika nie je jednoduchá, o to viac potrebujú občania nášho mesta jej objasnenie a vysvetlenie. S ohľadom na to vám poskytneme i príslušne dostačujúci priestor pre vyjadrenie. Ale to až v budúcom čísle.

Za vašu spoluprácu vopred ďakujme.

Redakcia

MIERNA Anna
88%
BARÁT Ľudovít
13%
BELLAY Matej
BUC Veronika
88%
BUČKOVÁ Ľubica
63%
HERTL Adrián
100%
HORŇÁK Miroslav
69%
HORŇÁK Vladislav
27%
CHOVANCOVÁ Katarína
69%
KOJŠ Martin
69%
KOŠÍK Peter
25%
LIPOVSKÝ Miroslav
38%
OZÁBALOVÁ Anna
100%
PAGÁČ Peter
6%
PÁLFFY Žigmund
44%
RANGL Erik
31%
REKOŠOVÁ Jana
81%
ROMAN Milan
13%
SKÁLA Jozef
69%
ŠANTAVÝ Rudolf
0%