Za mestskou zďou

Ilustrácia: Štefan Zajíček

Ulička tichá, zádumčivá –
pokoj, mier v celom okolí –
no koľko tajomstiev už skrýva!
Len naše nie!
My sme tam spolu neboli.

Včera, či zajtra – tu sa všetko mieša
a staré hradby s čerstvým machom žijú.
Však prečo len my neodvážime sa
vyznať tu našu čudnú históriu?

Uličkou mĺkvo tiahnem sama,
zmoknutou dlažbou, vlhkým tichom,
len moje srdce pod dáždnikom
si tvoje meno vyklopkáva.