Študentský Obzor

Masaryk – odkaz prezidenta (3. časť)

V oficiálnom životopise T. G. Masaryka je na konci radu toho čím bol aj „novinár“. Masaryk bol vždy úzko spätý s tlačou a v jeho verejnom živote zohrávala veľkú úlohu. Nielen ako médium, ktoré informovalo o ňom. Sám napísal množstvo […]

Zaujalo nás

Most až do Normandie

Keď v septembri 1992 vstúpil do Kultúrneho domu v Skalici francúzsky žurnalista z Yvetot v Normandii Roger Devon, nebola to náhoda. Bol tu už v roku 1991, kedy sprevádzal francúzsku umeleckú skupinu a mal o ich vystúpení napísať článok do ich miestnych […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. dec. 1863

Predstavte si, že je december 1863. V Skalici Daniel Lichard práve vydáva jedno z prvých čísiel Obzoru. V tom roku sa narodili zakladateľ novodobých olympijských hier Pierre de Coubertin, americký vynálezca a priekopník automobilizmu Henry Ford, maliar Edvard Munch […]