Študentský Obzor

Masaryk – odkaz prezidenta (3. časť)

V oficiálnom životopise T. G. Masaryka je na konci radu toho čím bol aj „novinár“. Masaryk bol vždy úzko spätý s tlačou a v jeho verejnom živote zohrávala veľkú úlohu. Nielen ako médium, ktoré informovalo o ňom. Sám napísal množstvo […]

Študentský Obzor

Masaryk – odkaz prezidenta (2. časť)

Anglický dramatik Shaw vyhlásil, že si na mieste človeka, ktorý by stál v čele zjednotenej Európy, dokáže predstaviť TGM. Zakladateľ Paneurópy Coudenhove-Kalergi vo svojich pamätiach uvádza, že dal Masarykovi jednoznačnú ponuku, aby sa stal Georgom Washingtonom […]

Študentský Obzor

Masaryk – odkaz prezidenta (1. časť)

Pred sto rokmi, v októbri roku 1918, sa objavilo na mapách sveta Československo. Po prvý raz v moderných dejinách národ slovenský a český získali spoločnú samostatnosť. Na čele tohto štátu stál, pre mňa jeden z najvýznamnejších mysliteľov, Tomáš Garrigue […]

Študentský Obzor

Ako zažiť Nemecko aj doma

Kostnica, Konstanz, Constance. Tak sa nazýva môj dočasný domov. V  roku 1415 tu upálili Husa, posledného pol roka upaľujú moje chybné ilúzie o Nemecku. Cestovanie je súčasťou môjho života. Doposiaľ som navštívila 18  krajín, preto keď […]