Tak si myslím

Tak si myslím, že sme zabudli spolutvoriť

Začína to vždy rovnako – spojí nás jedna spoločná myšlienka a urobí z nás skupinu ľudí so spoločným cieľom. Spoja nás také krásne a  honosné myšlienky, ako boj proti chorobám, nemorálnym politikom alebo neohľaduplným susedom. Zdravie, morálna […]

Tak si myslím

Tak si myslím, že základom demokracie je vzájomný rešpekt medzi mužom a ženou.

Muži a  ženy, demokracia, to sú často skloňované témy. Zdanlivo takmer nesúvisiace, no iba zdanlivo. Pred rokom som navštívila republiku Palau, malých 26 ostrovčekov ležiacich v  Mikronézii. Zaujímavá je tým, že patrí k  najmenším štátom […]