Študentský Obzor

Rovesnícke vzdelávanie na gymnáziu

V auguste 2021 zareagovalo skalické gymnázium na výzvu na zapojenie sa do projektu Elektroodpad Dopad 5, ktorú vyhlásila nezisková organizácia Živica v spolupráci s recyklačnou spoločnosťou SEWA, a.s. Jednou z hlavných aktivít v projekte je rovesnícke vzdelávanie. ŠTUDENTI UČIA ŠTUDENTOV […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 15. mája 1872

Máj 1872 bol, ako hovorí klasik, ako ktorýkoľvek iný: „Niekto sa narobí, niekto sa narodí a voľaktorí aj pomreli…“ Od všetkých ostatných sa líši hlavne tým, že 10. mája prišiel na svet francúzsky sociológ a etnológ […]

Toto sa nás týka

Odkaz devína stále znie

V tejto, po všetkých stránkach zložitej dobe, nás postoj k udalostiam i hodnotám permanentne rozdeľuje, niekedy na dva, inokedy na mnoho táborov. Práve hodnoty, tie veľké a zásadné, by však mali byť pilierom, o ktorý […]

Vážení poslanci

Vážená pani primátorka, vážení poslanci!

Do popredia záujmu občanov sa dostali udalostí na Ukrajine, téma vojny je všade okolo nás. Tak sme vám v minulom čísle položili otázku spojenú s touto témou, ktorou žije celá spoločnosť. Ako vás osobne zasiahol vojnový konflikt […]

Já su ze Skalice

Šlahačka

Prešlo pár tídňú od začátku jara. Jaro nám donéslo trochu tepla a pjekné svátki Velkej noci. Ket sme bili malé ďecka, tak sme zroďičama choďili ke starečkom, kmotrence, teťičkám a ťešili sme sa nejakí mls, hračku […]

Kultúra a umenie

Vôňa nádeje

Z dráždivej vône nádeje sa vo mne krídla nepokojne chvejú, ako keď vánok k včelám priveje z agátov pozdrav medového peľu a v prvom jarnom daždi aleje sa ako struny z neho rozoznejú, aj vo mne už len z vône nádeje […]

Zaujalo nás

Vinohrady front minul

11. apríla sme si znovu pripomenuli oslobodenie Skalice a koniec 2. svetovej vojny pre naše mesto. Keď vznikal tento rozhovor, nikto z nás netušil, že v čase jeho zverejnenia bude po 77 rokoch zase vojna […]