Študentský Obzor

Masaryk – odkaz prezidenta (3. časť)

V oficiálnom životopise T. G. Masaryka je na konci radu toho čím bol aj „novinár“. Masaryk bol vždy úzko spätý s tlačou a v jeho verejnom živote zohrávala veľkú úlohu. Nielen ako médium, ktoré informovalo o ňom. Sám napísal množstvo […]

Zaujalo nás

Most až do Normandie

Keď v septembri 1992 vstúpil do Kultúrneho domu v Skalici francúzsky žurnalista z Yvetot v Normandii Roger Devon, nebola to náhoda. Bol tu už v roku 1991, kedy sprevádzal francúzsku umeleckú skupinu a mal o ich vystúpení napísať článok do ich miestnych […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 5. dec. 1863

Predstavte si, že je december 1863. V Skalici Daniel Lichard práve vydáva jedno z prvých čísiel Obzoru. V tom roku sa narodili zakladateľ novodobých olympijských hier Pierre de Coubertin, americký vynálezca a priekopník automobilizmu Henry Ford, maliar Edvard Munch […]

Hlavná téma

Hej, hej, hej, sokoli!

„Už pred prvou svetovou vojnou boli v Skalici snahy o založenie telovýchovnej jednoty Sokol. K ich zavŕšeniu prišlo po ukončení vojny a niekoľko dní po vzniku Československej republiky – 10. novembra 1918 – začala jednota, ako prvá na Slovensku, oficiálne […]

Toto sa nás týka

Dáme prednosť ignorácii, či komunikácii?

V týchto dňoch končí volebné obdobie 2014 – 2018. Viac ako rok sme skalickému primátorovi a poslancom kládli otázky občanov a nastal čas rekapitulácie. Rekapitulácie vzájomnej komunikácie nás občanov s našimi zástupcami. Cieľom tohto článku nie je analyzovať jednotlivé […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zo zasadania MsZ 26. 9. 2018

Videozáznam si môžte pozrieť kliknutím TU Program 1. 00:00:15 – Otvorenie 2. 00:00:50 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. 00:02:03 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:03:08 – Odpovede na interpelácie poslancov 5. 00:03:38 […]