Hlavná téma

Skalica v duši Dušana Jurkoviča

Pred niekoľkými dňami uplynulo 150 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších architektov modernej slovenskej histórie Dušana Samuela Jurkoviča. V Skalici sa nenarodil, neštudoval, ani nedožil, a predsa je Skalica jedným z najdôležitejších miest v jeho živote. Bol s týmto mestom spojený […]

Toto sa nás týka

Videozáznam zasadania MsZ z 15. 8. 2018

Video záznam zasadania si môžete pozrieť tu. Program 1. 00:00:00 – Otvorenie 2. 00:05:41 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. 00:07:20 – Kontrola plnenia uznesení MsZ 4. 00:09:18 – Odpovede na interpelácie poslancov […]

Obzor seniorov

Filmy našich životov

Hlboko ma oslovil Chaplinov výrok: „Nezabúdam, že mi na poslednom súde premietnu všetky moje filmy!“ Isteže, Chaplin myslel obsah svojho výroku veľmi osobne (alebo azda ani nie?), nie ako film života, o ktorom sa často […]

Skalické ulice

Skalické ulice – Lichardova

V rubrike Skalické ulice čitateľom predstavujeme historické osobnosti, podľa ktorých sú pomenované ulice v našom meste. Dnes pokračujeme ulicou Daniela Gabriela Licharda, zakladateľa časopisu Obzor, na vydávanie ktorého nadväzuje od vlaňajška náš redakčný kolektív. D. […]

Kultúra a umenie

Zádumčivá krajina

Dozrela trstina pri rieke Morave, diaľky sa zmáčali, slnko je hrdzavé. Lúčenie? Len si leť! Býva tak v jeseni. Zákon je zákonom. Nič na ňom nezmením. Traktory na ťahu o cukre spievajú. Pridáme spomienku ku […]