Skalické priezviská

Skalické Priezviská XXVI – Ivičič, Janeček – zdrobnení, ale mnohí

Priezviská Ivičič a Janeček, ktoré vznikli z krstných mien, patria v Skalici v súčasnosti medzi najrozšírenejšie. Priezvisko Ivičič/Ivičičová má v tomto čase v občianskom preukaze zapísaných 65 obyvateľov mesta. Je odvodené od krstného mena Ivan a prvýkrát sa v […]

Zaujalo nás

Frustrácia ako zmarenie cieľa

Epiktétos: Ľudí neznepokojujú samotné udalosti, ale to, ako sa na ne pozerajú. Na úvod bude pravdepodobne vhodné uviesť ilustratívny príklad, čo od pojmom frustrácia rozumieme. Teda: Chystáte sa na dovolenku do cudziny, celá rodina sa […]

Zo starých obzorov

Obzor zo dňa 25. októbra 1872

Niežeby sa toho v roku 1872 stalo málo, ale októbru akoby sa dejiny vyhýbali. Tak si dovolíme pripomenúť niekoľko osobností, ktoré asi nepoznáte. 1. októbra 1872 sa narodil Wallace Walter Atwood, americký geológ a astronóm, ktorý sa […]

Hlavná téma

Klub výtvarníkov v Skalici oslavuje 45-ku

Aktuálne v mesiaci, kedy vychádza toto číslo Skalického Obzoru, presnejšie 9. septembra 2022, bola slávnostne otvorená XXIII. členská výstava Klubu výtvarníkov v Skalici. V celej rade výstav je výnimočná, okrem nových vystavených diel, predovšetkým tým, […]

Kultúra a umenie

Fine

Doznieva v tichu krásny koncert – a opäť bude všetko nemé. Umĺknu túžby, stíchne bolesť … Možno nám ešte dušu zavše osloví tesklivý motív molový – a potom zabudneme.

Já su ze Skalice

Vinobraňí…

Od jara ubjehlo pár mjesícú, aňi sme sa nenadáli, prešlo leto a je tu podzim. Pomáli začínajú žňa vinohradňíkú. No velice lachko sa to poví, ale co to bilo roboti, starosťí a obavi, jak to bude. Najaro […]

Já su ze Skalice

Ferenc Buchta – duša Skalice

Práve v tomto čísle Skalického Obzoru prišlo v seriáli o pôvode a nositeľoch priezvisk na meno Buchta. Pre väčšinu Skaličanov, predovšetkým pamätníkov sa toto priezvisko automaticky spojí s menom Ferenc. Ferenc Buchta bol jednou z najznámejších postáv skalického života a zosobnením miestnych […]