Toto sa nás týka

Čo sa dialo na mestskom zastupiteľstve?

Každý máme svoju prácu, svoje starosti, svoj vlastný život. Nie všetci občania sa môžu a  chcú priamo podieľať na riadení mesta a rozhodovaní o dôležitých veciach. Na to sme si predsa s  dôverou zvolili poslancov. No sme […]

Toto sa nás týka

Otázky okolo budúcej multifunkčnej haly

Po niekoľkých rokoch ticha vyniesol možno práve volebný rok na hladinu tému multifunkčnej športovej haly. Tá hladina však ostáva nepokojná vlnami otázok. Tie sa hlasovaním mestského zastupiteľstva dvihli, no nikto ich neutíšil uspokojivými odpoveďami. Najzásadnejšie […]

Toto sa nás týka

Ako hospodári Skalica?

Rozpočet mesta je téma, ktorá by mohla zaujať väčšinu obyvateľov. Prečo? Pretože je dôležité vedieť, ako Skalica hospodári s  peniazmi, ktoré z veľkej časti získa od každého z nás. Týmto článkom tému rozpočtu síce otvárame, ale neuzavrieme […]

Toto sa nás týka

Sú vaši poslanci skutočne vaši?

Tento rok je zase volebný. Komunálny. A tak ako občiansky mesačník cítime povinnosť venovať svoju pozornosť všetkému, čo sa volieb v  našom meste týka a  čo zaujíma ľudí. Sme to my všetci, kto sa staneme pre […]

Toto sa nás týka

Orientačná tabuľa na cintoríne nebude?

V čísle 2017/2 bol uverejnený článok Kde ležia naše dejiny? V ňom sme sa okrem iného zaoberali problémom, že často ani my sami, no najmä návštevníci mesta, nepoznáme polohu hrobov našich velikánov. Na základe podnetu nášho čitateľa, […]

Toto sa nás týka

Koľko volebných obvodov potrebuje Skalica?

Tento rok je zase volebný. Pre mesto možno zo všetkých ten najdôležitejší – budeme si totiž voliť primátora a  19 poslancov mestského zastupiteľstva (pokiaľ do volieb nepríde k  legislatívnej zmene). V tomto článku sa venujeme téme […]

Toto sa nás týka

Kde ležia naše dejiny?

Naša pamäť neobsiahne viacej ako tri generácie pred nami a tri po nás. Vlastne to nie je až tak málo, no i tak niekoľko desaťročí po našom odchode už nebude nikto, s kým sme sa […]

Toto sa nás týka

Máme nového hlavného kontrolóra mesta

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa konalo 27. septembra, sa uskutočnila voľba hlavného kontrolóra mesta. Tajným hlasovaním poslancov bol zo štyroch kandidátov do funkcie zvolený Gejza Liska.

Toto sa nás týka

Toto sa nás týka

Táto rubrika je určená ďalším témam, ktoré nás zaujímajú alebo pália. Na rozdiel od Hlavnej témy sa budeme snažiť pomôcť vaše problémy aj riešiť.